Dane Metrohouse

Właścicielem i operatorem stron homemanagement.pl oraz hmgt.pl:

Metrohouse Franchise S.A.

ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000515139
NIP: 5252590038

Kapitał Zakładowy: 3 700 000 zł w całości opłacony.

Telefon: +48 22 626 26 26
E-mail: kontakt@hmgt.pl