Home Managment

Co czeka rynek najmu w 2024 r?

Rok 2023 upłynął pod hasłem programu taniego kredytu. Na rynku najmu przez pewien czas obserwowaliśmy wstrzymanie się polskich najemców od poszukiwania mieszkań na wynajem na rzecz poszukiwania swojego pierwszego M. Część z nich, po nieudanych poszukiwaniach upragnionego mieszkania, powróciła na rynek. Z kolei znaczna liczba najemców z uwagi na charakter pracy i brak zdolności kredytowej nie przystąpiła do kroków w kierunku zakupu mieszkania. Dlatego w roku 2024 rynek najmu na chwilę obecną wydaje się stabilny. Dużą niepewnością będą koszty utrzymania nieruchomości, które mogą mieć wpływ na końcową rentowność wynajmu. Najemca liczy koszty globalnie i w przypadku wzrostu kosztów mediów może się to przełożyć na stawki czynszu. Szczególnie, że odnowienia umów będą już odbywać się w chwili, gdzie większość mieszkań powinna posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. Na tej podstawie wyedukowani najemcy będą poszukiwać mieszkań tańszych w utrzymaniu a tym samym możliwe będzie negocjowanie cen w gorszych energetycznie lokalach.

Do momentu zakończenia konfliktu w Ukrainie nie spodziewamy się istotnego odpływu osób najmujących ze Wschodu. Dodatkowo im dłużej przebywają w Polsce tym chętniej odnawiają umowy. Tym samym rok 2024 powinien upłynąć spokojnie, z niedużymi wzrostami czynszu (4-6%) w przypadku stabilnej, choć uporczywej inflacji powyżej celów Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast na rynek najmu powinny wejść dodatkowe mieszkania, które z uwagi na planowane wstrzymanie kredytu 2% będą zasilać portfel inwestorów przygotowujących lokale na wynajem.

Maciej Klukowski/Home Management

Obsługujemy nieruchomości wyłączenie na terenie Warszawy i okolic.