Home Managment

Niepewność rządzi rynkiem najmu

Z uwagi na planowane wzrosty kosztów zakupu nieruchomości oraz wzrostu kosztów utrzymania mieszkań (wygaśnięcie tarczy ochronnej na prąd i ogrzewanie, wzrost kosztów wody), koszty wynajmu nie będą wprost nadążały za zmianami – stąd spodziewany spadek rentowności. Dodatkowo popyt na nowe najmy maleje z uwagi na powolne wyczerpanie się potencjału osób ze wschodu. Rentowność najmu w najbliższych miesiącach będzie poniżej zyskom uzyskiwanym z obligacji i lokal bankowych.

W dłuższej perspektywie po wywłaszczeniu się inflacji i ponownym planowanym wzroście siły nabywczej rentowność najmu może się poprawić i stanowić alternatywę na innych form lokowania kapitału.

W przypadku osób prywatnych obecnie istnieją możliwości pozyskania lepszej rentowności z bezpiecznych form lokowania kapitału. Osoby, które wcześniej zainwestowały w nieruchomości dążą do utrzymania poziomu zwrotu z kapitału. Jednocześnie zainwestowane środki zwiększają swoją wartość razem ze wzrostem cen nieruchomości. Dalej obserwujemy duże zainteresowanie zakupami nieruchomości, co może świadczyć o planach długoterminowych inwestycji i wyprzedzeniu planowanych podwyżek cen mieszkań.

W obszarze inwestycji instytucjonalnych rynek najmu mieszkań w dalszym ciągu jest w intensywnej fazie rozwoju. Niestety niestabilna sytuacja w obszarze planowanych zmian prawodawstwa oraz zbliżające się wybory mogą skutecznie hamować planowane inwestycje. Jest to jednak interesująca alternatywa dla innych aktywów nieruchomościowych, które na bardziej rozwiniętych rynkach notują obecnie spadki wyceny i rentowności.

Obsługujemy nieruchomości wyłączenie na terenie Warszawy i okolic.